فیلم طراحی داخلی از کارهای ربکا رابسون بخش:ویدئو ها  گروه:معماری


فیلم طراحی داخلی از کارهای ربکا رابسون
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹ <ادامه>

با هنر، نقاشی و حوصله در خانه بمانیم ۴ بخش:ویدئو ها  گروه:معماری


با هنر، نقاشی و حوصله در خانه بمانیم
ارسال شده توسط:تحریریه Kgroup     جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ <ادامه>

با هنر، نقاشی و حوصله در خانه بمانیم بخش:ویدئو ها  گروه:گوناگون


با هنر، نقاشی و حوصله در خانه بمانیم
ارسال شده توسط:تحریریه Kgroup     جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۹ <ادامه>

با هنر، نقاشی و حوصله در خانه بمانیم بخش:ویدئو ها  گروه:معماری


با هنر، نقاشی و حوصله در خانه بمانیم
ارسال شده توسط:تحریریه Kgroup     یکشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۹ <ادامه>

سرریز نیلوفری بخش:ویدئو ها  گروه:معماری


سرریز نیلوفری
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸ <ادامه>

چین: ساخت هتل 30 طبقه در 15 روز بخش:ویدئو ها  گروه:گوناگون


این خبر ممکن است کمی قدیمی باشد اما اگر شما هم مثل من از آن مطلع نبودید، بهتر است بدانید که در چین یک هتل 30 طبقه تنها در 15 روز ساخته شده است.
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴ <ادامه>